Långtidsverkande is och snösmältningsmedel

  • Producerar värme när det kommer i kontakt med is och snö
  • Verksam ner till – 50°
  • Förebygger återfrysning
  • Skadar ej växter, gräs, asfalt, skor m.m
  • Till samtliga underlag där halkrisk föreligger

Förpackningsstorlekar

3 x 15kg art. Nr.  H3679

Kontakta oss om denna produkt
Säkerhetsblad